Afbeelding Restauratie Begijnhof

Restauratie Begijnhof

In het hart van de vestingstad Brielle heeft ABB op maat een 15e eeuwse kapel gerestaureerd en herontwikkeld. Daarnaast zijn ook nog 2 kleinschalige appartementengebouwen door ABB ontwikkeld en gerealiseerd. Voorheen stonden hier duplexwoningen. Elk appartementengebouw telt 13 studio’s van circa 40 m2. In deze studio’s wonen mensen met een lichte verstandelijke beperking.

In de gerestaureerde kapel bevinden zich een gemeenschappelijke ruimte voor de bewoners en een ruimte voor de begeleiding. De kapel, gelegen aan de Coppelstockstraat, dateert uit 1465 en was vroeger onderdeel van een begijnhof. Veel is in de loop der tijden verloren gegaan. De houten draagconstructie dateert voor een groot deel nog wel uit 1465. Na 1572 verloor de kapel haar oorspronkelijke functie. Sindsdien heeft de kapel verschillende functies gehad. Ondanks dat de kapel vrijwel niet meer zichtbaar en als zodanig herkenbaar is, is het een Rijksmonument. Door het amoveren van alle latere aanbouwen is de kapel weer vrij komen te staan. Geheel in overleg met de Rijksdienst voor de Monumentenzorg en de Monumentencommissie Brielle, is een passend ontwerp voor de kapel gemaakt, een ontwerp waarbij de historie van de kapel gerespecteerd wordt en de nieuwe functie harmonieus is ingepast.

Locatie

Brielle

Betreft

13 appartementen

Projectontwikkeling

Opdrachtgever: Stichting Ippse de Bruggen, Alphen aan den Rijn

Een mooie combinatie van restauratie en nieuwbouw.

Project Begijnhof in Brielle bevat 26 woonstudio’s en daarnaast de restauratie en herontwikkeling van een 15e eeuwse kapel. Betrokken opdrachtgever betreft Stichting Ipse de Bruggen en verantwoordelijk architect is Harmonische Architectuur bv uit Voorstonden. Het project is in 2009 opgeleverd aan Stichting Ipse de Brugge.

Het uit ca 1480 daterende monument is van oorsprong onderdeel van een begijnhof. In 1883 wordt het in gebruik genomen als maalderij. In de jaren 1950 wordt de voorkant opgenomen in een rijtje arbeiderswoningen en de achterkant ingesloten door een grote schuur. Intern wordt het aangepast met extra vloeren voor graanopslag en machines. In de gepleisterde gevels zijn enkele gietijzeren stalramen. Als in 2009 begonnen wordt met de restauratie zijn de oorspronkelijke gebinten met muurstijlen, sleutelstukken, korbelen en de kapopbouw met geprofileerde eiken schenkels nog aanwezig. De stalvensters worden verwijderd en de oorspronkelijke raamopeningen met spitsbogen komen weer tevoorschijn. Het pand komt vrij te staan en krijgt een bestemming als dagopvang voor het naastgelegen project met beschermd wonen. De bouwgeschiedenis mag zichtbaar blijven. Oude reparaties blijven in het metselwerk zichtbaar en verdwenen onderdelen, zoals de entree, krijgen een eigentijdse invulling. De grote deuren in de zijgevel herinneren nog aan de tijd van de maalderij.