Afbeelding Verbouw basisschool

Verbouw basisschool

Deze basisschool was op zoek naar mogelijkheden om meer ruimte te creëren. ABB Op Maat (voorheen Panco) heeft meegedacht in de mogelijkheden waarbij uiteindelijk is gekozen voor het vernieuwen van de entree en deze aan te laten sluiten op het bestaande schoolgebouw.

ABB Op Maat heeft hierin het gehele traject van advies, ontwerp,  bouwaanvraag bij de gemeente en uitvoering verzorgd.

Voor de verbouwing van de school was een lesvrije periode gewenst. Dit is door ons praktisch opgelost door de verbouwing in de vakantie te plannen. Hiermee bleef de overlast tot het minimum beperkt.

Locatie

Noordeloos

Betreft

Verbouwing basisschool: School met de bijbel