Afbeelding Verbouw woonhuis met serre

Verbouw woonhuis met serre

De opdrachtgever had behoefte aan meer woonruimte, meer licht en verduurzaming van de woning. Samen hebben we een verbouwplan ontwikkeld. Deze complexe verbouwing bevat de restauratie van het oorspronkelijke woonhuis en verruiming van de woonruimte door de creatie van een serre tussen het woonhuis en het gemaal.

Er is een serre geplaatst tussen het woonhuis en het gemaal om meer woonruimte te creëren. Een maatwerkopdracht bij uitstek, die uitstekend past bij ABB Op Maat. Bij de restauratie van het woonhuis moest er veel geïmproviseerd worden. Hierbij werd er continu een beroep gedaan op ons vakmanschap.
Zowel het woonhuis als het gemaal moesten in authentieke stijl behouden blijven. Er is gekozen voor moderne vormgeving van de serre als verbinding tussen beiden. Veel glas biedt een fantastisch uitzicht over het water.

Locatie

Hoornaar

Betreft

Verbouw woonhuis

Voortgang

Opgeleverd

Slim detail

Een bijzonder detail is het dak van de serre. Normaal gesproken wordt een dak verhoogd om het regenwater op te vangen en af te voeren. Vanwege de bestaande constructie van naastliggende gebouwen (het woonhuis en het gemaal), hebben we het dak juist verlaagd. Zo realiseerden we een optimaal systeem voor de afvoer van het regenwater.

 

Volledige ontzorging

In dit project hebben we de opdrachtgever volledig kunnen ontzorgen. In goed overleg met de opdrachtgever is het ontwerp gemaakt. Na het uitwerken van de constructie en het regelen van de vergunningen, is er begonnen met de bouw. Hierbij hebben we de woning zo lang mogelijk bewoonbaar gehouden voor de opdrachtgever. ABB Op Maat heeft de bouw van de heipalen tot aan het laatste aftimmerlatje gerealiseerd. Tussentijds hebben we regelmatig overlegd met de opdrachtgever. Want we vinden het belangrijk dat het eindresultaat volledig aan de verwachtingen van de opdrachtgever voldoet.